Info: +421 949 130 555

čo je rekuperácia

prečo si ju vybrať a aký typ zvoliť

Čo je rekuperácia

Rekuperácia je laicky povedané neustály a riadený spôsob vetrania vzduchu so spätným získavaním tepla.

Princíp funkcie spočíva v tom, že odvádzaný znečistený vzduch nám pri prechode výmenníkom bezkontaktne ohrieva čerstvý vzduch, prichádzajúci z chladného vonkajšieho prostredia. Vzduch sa teda pred vstupom do miestnosti predohrieva, bez toho, aby došlo k zmiešaniu so vzduchom odvádzaným. Takto ohriaty čerstvý vzduch je následne rozvodmi privádzaný do jednotlivých obytných miestností. Súčasne je znečistený vzduch odvádzaný z toaliet, komôr, kúpeľní a kuchýň.

Riadené vetranie objektu je možné riešiť dvomi spôsobmi. centrálne alebo lokálne

Centrálne rekuperačné jednotky

sú riadené jednou veľkou jednotkou, ktorá pomocou vzduchových rozvodov zabezpečuje rovnomerné vetranie. Sú náročnejšie na prípravu a na prvotnú investíciu, ale postarajú sa o dokonalé vyvetranie celej budovy. Môžu byť doplnené o zemný register ktorý pomáha znížiť teplotu v letných horúčavách, alebo predohrevom ktorý ohrieva chladnejší privádzaný vzduch. Taktiež je k rekuperačným jednotkám možnosť pripojiť množstvo príslušenstva ako sú napríklad:

 • CO2 čidlo: automaticky detekuje prekročené hodnoty CO2.
 • Vlhkostné čidlo: po osprchovaní rekuperácia automaticky odvetrá nežiaducu vlhkosť z kúpeľne.
 • Snímač kvality vzduchu
 • Nástenný vypínač na zvýšený odťah
 • Nástenný ovládací panel
 • Vodný chladič: pomáha znížiť teplotu v letných horúčavách
 • Vodný ohrievač: pomáha zvýšiť teplotu v zimných obdobiach
 • Sieťový modul: ovládanie pomocou smartfónu, prepojenie jednotky zo systémom inteligentného domu
 • Klapky so servopohonom: osádzajú sa do potrubia a umožnujú uzatvárať jednotlivé vetvy

Centrálne rekuperačné jednotky sa rozdeľujú na aktívne a pasívne.

Aktívna rekuperácia:

Je v podstate malé tepelné čerpadlo zo zásobníkom na TUV. Využívajú teplo, alebo chlad z okolitého prostredia, pomocou kompresora zlepšujú teplotu privádzaného vzduchu na požadované teploty pri minimálnom odbere elektrickej energie. Taktiež dokážu ohriať úžitkovú vodu. Pri pasívnom dome dokážu počas prechodného jarného a jesenného obdobia vykúriť dom bez nutnosti spustenia celého systému vykurovania. Chladiaci účinok je slabší nakoľko merná tepelná kapacita vzduchu nedokáže pri nominálnom prúdení vzduchu preniesť viacej chladiacej energie. Na chladenie priestorov odporúčame klimatizačnú jednotku.

Pasívna rekuperácia:

Je najčastejšie používaná rekuperácia na vetranie domov. Využíva znečistený teplý vzduch z interiéru ktorý pomocou ventilátorov prechádza výmenníkom tepla aby ohrial privádzaný chladnejší vzduch. Na prenos tepla a vlhkosti nepotrebuje žiadny aktívny člen ako u aktívnych rekuperáciách. Prenos tepelnej energie sa odohráva v tepelnom výmenníku.

Tepelné výmenníky sa delia na:

Doskový:

majú nižšiu účinnosť získavania spätného tepla, nakoľko styčná plocha rekuperačného plechu je pomerne malá. Navyše sú viac náchylné na zamŕzanie kovových dosiek. Potrebujú predohrev a odvod kondenzátu. V zimných mesiacoch môže vysušovať vzduch v interiéri. V súčasnej dobe výrobcovia pomaly upúšťajú od doskových výmenníkov.

Rotačný výmenník:

Využíva pomaly sa otáčajúci rebrovaný valec ktorý zachytáva vlhkosť. V podstate sa chová ako entalpický výmenník, len s tým rozdielom že nastáva minimálne zmiešavanie privádzaného a odvádzaného vzduchu do 5%. Rotačný výmenník má výborné vlastnosti počas zimy. Nepotrebuje predohrev vzduchu, odvod kondenzátu a bez problémov dokáže fungovať aj v -20 stupňov. Učinnosť výmenníka je nižšia okolo 85%, ale nakoľko spoľahlivo funguje v mínusových teplotách tak v celoročnom meradle sa vyrovná protiprúdovému výmenníku.

Protiprúdový:

Je najčastejšie využívaný spôsob získavania spätného tepla v rekuperačných jednotkách. Učinnosť presahuje až 92% nakoľko styčná plocha regenerátora je omnoho väčšia. Odvádzaný a privádzaný vzduch si bezkontaktne predávajú teplo, alebo chlad v navzájom oddelených kanálikoch. Môže byť vyrobený z keramiky, plastu, hliníka alebo špeciálnej membrány na báze Goratex. Protiprúdový výmenník môže v zimných mesiacoch vysušovať vzduch v interiéri. Na toto nežiaduce vysušovanie však výrobcovia vyvinuli Entalpický výmenník ktorý zachytáva vlhkosť a vracia jej časť späť do interiéru. Protiprúdový výmenník je náchylnejší v zimných obdobiach. Proti zamrznutiu výmenníka sa rekuperácia automaticky chráni bud´ zopnutím elektrickej špirály, alebo vytvorí dočasný podtlak a po potrebnú dobu ohrieva výmenník. Je potrebné pripojenie na syfón kvôly kondenzu. V lete, počas chladnejších nocí pomáha chladiť dom aktivovaním Bypassovej klapky, ktorá obchádza výmenník a vháňa chladnejší vonkajší vzduch priamo do interiéru.

Lokálne rekuperačné jednotky

majú nízku spotrebu el. energie, sú menej náročné na prípravu, nepotrebujú rozvody vzduchotechnických hadíc, ich inštalácia je jednoduchšia, no môžu byť použité iba v miestnostiach, ktorých steny majú priamy kontakt s exteriérom. Určené sú predovšetkým na prevetranie jednej prípadne dvoch izieb. Každá miestnosť môže byť prevetrávaná nezávisle od seba. Pre lepšie prevetranie domu je výhodnejšie zapojenie aspoň dvoch navzájom prepojených lokálnych jednotiek. Dajú sa dodatočne nainštalovať už do postavených domov. Odvod kondenzátu a výmena filtrov je však nutná u každej lokálnej jednotke

Letný bypass: Aktivovaním bypassu sa rekuperačné jednotky chránia pred zamŕzaním výmenníka počas zimy a pasívne chladia dom obtokom chladnejšieho vzduchu okolo výmenníka počas leta.

Prečo rekuperácia?

Obytné domy sú stále vzduchotesnejšie. V domoch trávime priemerne 70 % času.Pre zachovanie zdravej klími domu bez plesní, alegrénov, prachov je riadené vetranie s rekuperáciou pri súčasných trendoch výstavby viacmenej nevyhnutnosť. Nakoľko sa dbá na čo najväčšiu, až úplnú vzduchotesnosť budov, treba zabezpečiť odťah vydýchaného vzduchu a prísun čerstvého zvduchu.

Zdravá klíma v miestnosti si vyžaduje pravidelné nárazové vetranie 5 až 10min. každú hodinu. Počas spánku je pravidelné vetranie prakticky nerealizovatelné. Najmä v zimných obdobiach má vetranie veľký vplyv na plytvanie energiami. V letných mesiacoch nám zase pomáha znížiť teplotu v miestnostiach pomocou automatického bypassu.

Výhody

 • Úspora prevádzkových nákladov na energiu
 • Trvalá výmena vzduchu, ktorú ani nevnímate
 • Jemné filtre pre čistý vzduch bez prachu a peľov
 • Odvetrávanie kuchynských pachov, kúpeľne a WC
 • Komfort bývania
 • Zdravé bývanie bez plesní
 • Udržiavanie správnej vlhkosti
 • Hlučnosť z exteriéru
 • Celoročné využitie
 • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Nevýhody

 • Vyššie investičné náklady
 • Priestorové požiadavky
 • Výmena filtrov

Akú rekuperačnú jednotku vybrať

Správny výber rekuperačnej jednotky a rozvodov si vyžaduje individuálny prístup. Nie je ľahké sa zorientovať v dnešnom presýtenom trhu. Vybrať si tú správnu rekuperáciu v pomere výkon:cena je zložité a preto je vhodné nechať voľbu na profesionálov ktorý poznajú výhody a nevýhody každej jednotky.

Rôzne rekuperačné jednotky prinášajú rôzne benefity, dajte si navrhnúť tú najvhodnejšiu pre Váš domov a vaše potreby. Je veľa faktorov ktoré treba brať do úvahy: dispozícia miestností, lokalita, starší dom, novostavba, drevostavba, možnosť dohrevu a chladenia, vhodný typ výmenníku, motory ventilátora typ regulácie, senzory, druh rozvodov, krb v dome, podlahová plocha, nadradený systém, design ....

Vdaka širokému výberu rekuperačných jednotiek a príslušenstva dokážeme vyladiť systém vetrania presne podľa požiadaviek zákazníka a potrebám domu. V ponuke máme na výber jednotky s Nemeckým certifikátom Pasiv house institute, ktoré spĺňajú prísne podmienky pre pasívne domy, ale aj cenovo prijateľnejšie jednotky, takže máte vždy na výber v pomere cena: kvalita.

Vieme ponúknuť rozšírenú záruku na 5 rokov (na vybrané produkty)

Neváhajte nás kontaktovať na bezplatnú nezáväznú ponuku