Info: +421 949 130 555

Termovízia

Čo je termovízia?

Je bezkontaktné meranie povrchovej teploty objektov, alebo predmetov za použitia termovíznej kamery.

Použitie termovízie:

 • odhalenie tepelných únikov, tepelných mostov, rosných bodov
 • odhalenie skrytých konštrukčných chýb, dutín
 • kontrola zateplenia budov, striech a podkroví
 • lokalizácia únikov vody, plynov, chladív
 • kontrola podlahového kúrenia a stropných chladení
 • kontrola tesnosti okien a dverí
 • kontrola netesnosti chladiacich boxov
 • meranie prehrievania elektrorozvádzačov a elektroinštalácií
 • meranie ložísk, elektromotorov, strojov a zariadení
 • skryté poruchy a chyby

Výhody termovízie:

 • bezkontaktné, nedeštruktívne meranie
 • najefektívnejší spôsob zisťovania nedostatkov
 • yistenie únikov
 • meranie v exteriéri/interiéri
 • rýchle a efektívne meranie
 • možnosť detailnejšej analýzy nedostatkov
 • eliminácia nepredvídaných porúch
 • výstup môže byť vyhotovený v elektronickej forme

Kedy najlepšie vykonať termovíziu budov:

Ideálne je merať vo vykurovacom období. Objekt musí byť dostatočne vykúrený aby bol teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom cca 10-15°C. V exteriéri by malo max. +5°C a v interiéri okolo +20°C. Pri meraní budovy by nemala byť fasáda zohriata slnkom. Termovízia sa preto vykonáva zväčša v skorých ranných hodinách, alebo bez priameho slnečného žiarenia. Termovízia rodinného domu trvá zväčša 1hodinu v závislosti od veľkosti objektu. Ponúkame taktiež podrobnú analýzu kritických detailov konštrukcií.

Chcem nezáväznú ponuku na termovíziu