Info: +421 949 130 555

Jadrové vŕtanie

cenník jadrového vŕtania

Cenník Jadrového vŕtania za 1cm hĺbky vrtu

Priemer Murivo Betón Železobetón
25 mm 0,50 € 0,60 € 0,75 €
42 mm 0,60 € 0,70 € 0,85 €
50 mm 0,70 € 0,80 € 0,95 €
62 mm 0,80 € 0,95 € 1,00 €
75 mm 0,90 € 1,05 € 1,15 €
102 mm 0,95 € 1,15 € 1,30 €
132 mm 1,20 € 1,30 € 1,55 €
162 mm 1,35 € 1,45 € 1,70 €
212 mm 1,80 € 1,90 € 2,10 €

Všetky ceny sú bez DPH. Pri väčšom objeme poskytujeme zľavu.

 • Objednávaťeľ vyznačí otvory nezmývatelnou farbou alebo sprejom. Ak otvory nebudú vyznačené pred začatím vŕtania, bude to rátané ako prestoj.
 • Objednávaťeľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V.
 • V prípade nutnosti použitia el. generátora účtuje dodávaťeľ 25 € / deň + benzín
 • Objednávateľ zaistí prívod chladiacej vody max. 20m od pracoviska.
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na chladenie 15 € / deň.
 • Prestoje prípravné a pomocné práce 12 € / h / osoba.
 • Vŕtanie do stropu +50% príplatok
 • Vŕtanie muriva za sucha: +50% príplatok
 • Vŕtanie pod ulhom: + 10% príplatok
 • Vŕtanie nad 40cm hĺbky + 20% príplatok
 • Odsávanie výplachovej vody: + 10% príplatok
 • Pri vŕtaní vo výške nad 1,5m: + 20% príplatok + cena prenájmu lešenia
 • Kotva 1ks 1 €, chemická kotva 1ks 10€
 • Dopravné náklady 0,36 €/km cesty tam aj späť. V rámci Senice 5€
 • Ceny sú uvedené a prepočítané do železobetónu s maximálnym priemerom výstuže do 16 mm. Pri hrubšej výstuži alebo iného oceľového prvku je prirátaná suma 3,30€/1 cm2 reznej plochy ocele.
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.
 • Minimálna suma práce je 60€
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií.
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie.
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie, ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia alebo iných inštalácií, ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.