Info: +421 949 130 555

produkty

Lokálna Comfospot 50

zehnder

Max. prietok vzduchu:55
Účinnosť rekuperácie:82
Typ výmenníka:entalpický
Max. akustický výkon:41

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair 200

zehnder

Max. prietok vzduchu:255
Účinnosť rekuperácie:92
Typ výmenníka:doskový
Max. akustický výkon:57

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair Q600

zehnder

Max. prietok vzduchu:600
Účinnosť rekuperácie:87
Typ výmenníka:doskový
Max. akustický výkon:51

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair 70

zehnder

Max. prietok vzduchu:60
Účinnosť rekuperácie:85
Typ výmenníka:entalpický
Max. akustický výkon:47

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair Q350

zehnder

Max. prietok vzduchu:350
Účinnosť rekuperácie:90
Typ výmenníka:doskový
Max. akustický výkon:41

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair 180

zehnder

Max. prietok vzduchu:180
Účinnosť rekuperácie:95
Typ výmenníka:doskový
Max. akustický výkon:62

technická špecifikácia cenník

Lokálna Comfoair Q450

zehnder

Max. prietok vzduchu:450
Účinnosť rekuperácie:88
Typ výmenníka:doskový
Max. akustický výkon:45

technická špecifikácia cenník